Forum Osiedla Eskulapa • Regualmin forum

Regulamin Forum

1.     Postanowienia ogólne

1.1.   Rejestrując się na forum i korzystając z niego akceptujesz poniższe warunki, ustalenia i regulacje.

1.2.   W całym serwisie obowiązuje Netykieta.

1.3.   Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

1.4.   Każdy użytkownik odpowiada za treść swoich wiadomości.

2.     Kultura

2.1.   Językiem, w którym wyrażamy swoje zdanie jest język polski. Uprasza się o zachowanie jego poprawności i czystości.

2.2.   Zabrania się używania wulgarnych wyrazów, zwrotów mogących być odebranymi za obraźliwe, dyskryminujące, poniżające w każdym stopniu. Wypowiedzi będą cenzurowane, modyfikowane lub kasowane.

2.3.   Zabrania się propagowania treści nazistowskich, rasistowskich, szowinistycznych, nawoływania do aktów przemocy fizycznej i psychicznej, poniżenia, obrazy oraz wszelkich treści przyjętych za niesmaczne i wulgarne (np. pornografia, sceny masakry) tyczy się to również linków.

2.4.   Punkty 7,8 tyczą się również nazw użytkowników, treści zawartych w profilach, czacie, nagłówkach tematów, ankiet i ich opisów,

2.5.   Zabrania się umieszczania na Forum treści obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek.

3.     Profile użytkowników

3.1.   Łączna wielkość obrazków w podpisie nie może przekraczać 350x60px 

3.2.   Maksymalna ilość tekstu w podpisie nie może przekraczać 3 wersów. 

3.3.   W przypadku posiadania w podpisie obrazków o łącznym wymiarze max. 350x60px. użytkownik jest ograniczony do posiadania jedynie 1 wersu tekstu. 

4.     Tematy

4.1.   Tematy, należy umieszczać w działach zgodnie z ich treścią i przeznaczeniem, tematy umieszczone w niewłaściwym dziale mogą zostać skasowane.

4.2.   Nazwa tematu powinna odzwierciedlać jego treść.

4.3.   Zakazuje się dublowania (powtarzania) tematów.

4.4.   Niektóre tematy z racji wielokrotnego powtarzania się mogą zostać usunięte bez wyjaśnienia.

5.     Posty

5.1.   Posty znacząco odbiegające od tematyki danego wątku będą przenoszone lub usuwane. 

5.2.   Pisanie post pod postem w przypadku możliwości edycji, jest zakazany.Posty należy edytować, kto tego nie robi musi liczyć się z tym, że jego wypowiedz zostanie edytowana lub skasowana.

5.3.   Zabrania się zamieszczania treści o charakterze czysto reklamowym i publikacji postów w celu pozystania linków pozycjonujących.

5.4.   Zabrania się nadużywania wyróżnień tekstu: pogrubienia, kolorów, wielkości czcionki.

5.5.   Nie dopuszcza się publikowania na części otwartej forum informacji dotyczących zabezpieczeń i rozwiązań bezpieczeństwa stosowanych na osiedlu.

6.     Moderacja

6.1.   Moderatorami tego forum są osoby oznaczone jako moderatorzy poszczególnych działów. 

6.2.   Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do ingerencji w treść postu. Są oni zobowiązani do zamieszczenia stosownej informacji o edycji postu. 

6.3.   Moderatorzy mają prawo edytować i usuwać wiadomości, których treść jest niezgodna z tym regulaminem.

7.     Postanowienia końcowe

7.1.   Administracja nie odpowiada za treści publikowane przez osoby trzecie. Przyjmuje jednak uzasadnione wnioski o usuwanie postów, bądź ich edytowanie.

7.2.   W przypadku łamania postanowień regulaminu, użytkownik może zostać upomniany, jeżeli upomnienie nie przyniesie skutku, konto zostanie zablokowane.

7.3.   Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta z forum, z wyłączeniem napisanych już postów.

7.4.   Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany regulaminu. Nowa wersja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

cron